Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Paragrafer

§§ 1-4

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-06

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-02-06 till och med 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.