Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-26

Paragrafer

§§ 17-20

Justeringsdatum

2018-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-28

Datum då anslaget tas ned

2018-10-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-09-28 till och med 2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.