Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Paragrafer

§§ 30-39

Justeringsdatum

2021-12-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-20

Datum då anslaget tas ned

2022-01-11

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-12-20 till och med 2022-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.