Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-23

Paragrafer

§§ 10-13

Justeringsdatum

2018-05-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-28

Datum då anslaget tas ned

2018-06-19

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-05-28 till och med 2018-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.