Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-20

Paragrafer

§§ 26-29

Justeringsdatum

2021-10-25

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-27

Datum då anslaget tas ned

2021-11-19

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-10-27 till och med 2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.