Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Paragrafer

§§ 21-25

Justeringsdatum

2021-09-27

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-28

Datum då anslaget tas ned

2021-10-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-09-28 till och med 2021-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.