Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Paragrafer

§§ 16-20

Justeringsdatum

2021-06-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-22

Datum då anslaget tas ned

2021-07-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-06-22 till och med 2021-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.