Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Paragrafer

§§ 9-12

Justeringsdatum

2021-04-23

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-26

Datum då anslaget tas ned

2021-05-19

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-04-26 till och med 2021-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.