Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-24

Paragrafer

§§ 5-8

Justeringsdatum

2021-03-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-03

Datum då anslaget tas ned

2021-03-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-03-03 till och med 2021-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.