Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Paragrafer

§§ 17-24

Justeringsdatum

2020-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-21

Datum då anslaget tas ned

2021-01-12

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-12-21 till och med 2021-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.