Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-02

Paragrafer

§§ 14-16

Justeringsdatum

2020-12-07

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-07

Datum då anslaget tas ned

2020-12-29

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-12-07 till och med 2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.