Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Paragrafer

§§ 11-13

Justeringsdatum

2020-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-28

Datum då anslaget tas ned

2020-10-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-09-28 till och med 2020-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.