Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Paragrafer

§§ 1-4

Justeringsdatum

2020-02-03

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-03

Datum då anslaget tas ned

2020-02-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-02-03 till och med 2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.