Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Paragrafer

§§ 29-34

Justeringsdatum

2019-12-19

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-20

Datum då anslaget tas ned

2020-01-13

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-12-20 till och med 2020-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.