Anslagna protokoll : Lantmäterinämnden

Organ

Lantmäterinämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§§17-19

Justeringsdatum

2019-06-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-27

Datum då anslaget tas ned

2019-07-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-06-27 till och med 2019-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Lantmäterikontoret

Kontakt

Lantmäterinämnden, lantmaterinamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.