Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Kungörelse – Valnämndens preliminära rösträkning

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Tid

08:00

Plats

Rum 350, kommunhuset, Norrmalmsgatan 4.

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-17

Datum då anslaget tas ned

2019-05-30

Sekreterare

Ingela Lindqvist

Kontakt

Valnämnden, val@sundsvall.se

Information

Offentlig förrättning enligt vallagen 12 kap. 1§ för granskning och sammanräkning av underkända och sent inkomna förtidsröster. Granskningen är öppen för allmänheten.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.