Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Kungörelse – Slutlig rösträkning av val till Europaparlamentet 2019

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Tid

09:00

Plats

Länsstyrelsens lokaler, (Sessionssalen), Nybrogatan 15, Härnösand.

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-20

Datum då anslaget tas ned

2019-05-28

Kontakt

Valnämnden, val@sundsvall.se

Information

Vid offentlig förrättning genomför länsstyrelsen den slutliga rösträkningen av de röster som avgetts i Västernorrlands län vid valet till Europaparlamentet 2019.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.