Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Kungörelse om flyttade fordon

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Justeringsdatum

2020-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.