Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Kungörelse om flyttade fordon

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Justeringsdatum

2020-03-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?