Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Paragrafer

§§ 1-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-07

Datum då anslaget tas ned

2018-03-01

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-02-07 till och med 2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsnämnden, Magasinsgatan 12

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.