Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§§ 59-79

Justeringsdatum

2018-06-25

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Datum då anslaget tas ned

2018-07-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-06-28 till och med 2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret, Magasinsgatan 12, 852 34 Sundsvall

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.