Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Paragrafer

§§ 39-48

Justeringsdatum

2018-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-02

Datum då anslaget tas ned

2018-05-24

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-05-02 till och med 2018-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Magasingatan 12, 852 34 Sundsvall

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.