Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Paragrafer

§§ 96-110

Justeringsdatum

2021-11-29

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-29

Datum då anslaget tas ned

2021-12-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-11-29 till och med 2021-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.