Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Paragrafer

§§ 47-56

Justeringsdatum

2021-05-03

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-03

Datum då anslaget tas ned

2021-05-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-05-03 till och med 2021-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.