Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-28

Paragrafer

§§ 26-38

Justeringsdatum

2018-04-03

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-04

Datum då anslaget tas ned

2018-04-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-04-04 till och med 2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Magasinsgatan 12, 852 34 Sundsvall

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.