Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Paragrafer

§§ 118-133

Justeringsdatum

2020-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-18

Datum då anslaget tas ned

2021-01-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-12-18 till och med 2021-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.