Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Paragrafer

§§ 86-96

Justeringsdatum

2020-11-03

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-04

Datum då anslaget tas ned

2020-11-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-11-04 till och med 2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.