Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Paragrafer

§§ 54-64

Justeringsdatum

2020-06-01

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-01

Datum då anslaget tas ned

2020-06-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-06-01 till och med 2020-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.