Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Paragrafer

§§ 26-44

Justeringsdatum

2020-04-01

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-01

Datum då anslaget tas ned

2020-04-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-04-01 till och med 2020-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.