Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-26

Paragrafer

§§ 13-25

Justeringsdatum

2020-03-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-09

Datum då anslaget tas ned

2020-03-31

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-09 till och med 2020-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?