Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Paragrafer

§§ 13-25

Justeringsdatum

2018-03-02

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-05

Datum då anslaget tas ned

2018-03-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-03-05 till och med 2018-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Magasingatan 12

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.