Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Paragrafer

§§ 99-111

Justeringsdatum

2019-10-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-30

Datum då anslaget tas ned

2019-11-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-30 till och med 2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.