Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§§ 67-81

Justeringsdatum

2019-06-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-25

Datum då anslaget tas ned

2019-07-17

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-06-25 till och med 2019-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.