Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Paragrafer

§§ 12-24

Justeringsdatum

2019-03-07

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-08

Datum då anslaget tas ned

2019-03-30

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-08 till och med 2019-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.