Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Paragrafer

§§ 1-11

Justeringsdatum

2019-02-08

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-08

Datum då anslaget tas ned

2019-03-02

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-02-08 till och med 2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.