Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Paragrafer

§§ 124-134

Justeringsdatum

2018-12-20

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-21

Datum då anslaget tas ned

2019-01-12

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-12-21 till och med 2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret, Magasinsgatan 12, Sundsvall

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.