Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden §§ 120-122 omedelbar justering

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Paragrafer

§§ 120-122

Justeringsdatum

2018-11-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-23

Datum då anslaget tas ned

2018-12-15

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-11-23 till och med 2018-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret, Magasinsgatan 12

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.