Anslagna protokoll : Kultur- och fritidsnämnden §§ 111-114

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Paragrafer

§§ 111-114

Justeringsdatum

2021-11-24

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-25

Datum då anslaget tas ned

2021-12-17

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-11-25 till och med 2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden, kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.