Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Köpeavtal

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Justeringsdatum

2021-06-10

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-18

Datum då anslaget tas ned

2021-07-10

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-06-18 till och med 2021-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Köpeavtalet gäller för fastigheten Sundsvall Noten 10 mellan Sundsvalls kommun och Goldcup 27771 AB, unt Diös Noten 10 AB. Där Sundsvalls kommun står som säljare och Goldcup 27771 AB, unt Diös Noten 10 AB är köpare.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.