Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Kontaktuppgifter till överförmyndarkontoret

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-15

Datum då anslaget tas ned

2021-01-15

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Information

Kontaktuppgifter

Telefonnummer 060 – 19 13 90

Telefontid: Måndag till fredag 09.00 – 11.00

Besök efter överenskommelse

 

Besöks- och postadress

Överförmyndarnämnden Mitt

Norrmalmsgatan 4

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.