Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Kontaktuppgifter och besökstider till överförmyndarkontoret

Organ

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-17

Datum då anslaget tas ned

2019-12-31

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Information

Telefontid

Måndag – fredag klockan 9:00 – 11:00. Telefonnummer: 060 -19 13 90

Besökstid

Besök endast efter överenskommelse. Kontakta oss och boka en tid.

Övrigt

Om du är god man eller förvaltare och vill lämna in årsräkningen och redogörelsen kan du lämna den i kommunhusets reception.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.