Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen § 4

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-15

Paragrafer

§ 4

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-16

Datum då anslaget tas ned

2018-02-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-01-16 till och med 2018-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.