Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-03

Paragrafer

§§ 244-271

Justeringsdatum

2018-12-05

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-06

Datum då anslaget tas ned

2018-12-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-12-06 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.