Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-12

Paragrafer

§§ 230-243

Justeringsdatum

2018-11-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-13

Datum då anslaget tas ned

2018-12-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-11-13 till och med 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.