Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-10

Paragrafer

§§ 165-195

Justeringsdatum

2018-09-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-13

Datum då anslaget tas ned

2018-10-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-09-13 till och med 2018-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.