Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-13

Paragrafer

§ 163 och §§ 165-200

Justeringsdatum

2021-09-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-16

Datum då anslaget tas ned

2021-10-08

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-09-16 till och med 2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.