Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Paragrafer

§§ 126-164

Justeringsdatum

2018-06-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-14

Datum då anslaget tas ned

2018-07-06

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-06-14 till och med 2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.