Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-17

Paragrafer

§§ 104-129

Justeringsdatum

2021-05-20

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-21

Datum då anslaget tas ned

2021-06-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-05-21 till och med 2021-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.