Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-15

Paragrafer

§§ 45-82

Justeringsdatum

2021-03-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-18

Datum då anslaget tas ned

2021-04-10

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-03-18 till och med 2021-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.