Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-16

Paragrafer

§§ 212-240

Justeringsdatum

2020-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-19

Datum då anslaget tas ned

2020-12-11

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-11-19 till och med 2020-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.