Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-08

Paragrafer

§§ 111-151

Justeringsdatum

2020-06-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-11

Datum då anslaget tas ned

2020-07-04

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-06-11 till och med 2020-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.